Error
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP: :mkdir: Bad response
  • JFTP: :chmod: Bad response

RANK INSIGNIA - CUSTOMS & TAX SERVICE , BORDER TROOPS

State: Poland  /  Continent: Europa  /  Era: current

Poland flag
English name: Poland  |  since 1989
Formal name:Republic of Poland
Original name:Rzeczpospolita Polska
Last update: 2013-03-07  |  Version: 1.0  | 

english name Customs Service

original name Glowny Urzad Cel

date1997 - 2000

pozostali funkcjonariusze w urzędach celnych Pozostali funkcjonariusze w Głównym Urzędzie Ceł oraz młodszy kontroler celny, referent w urzędach celnych Kierownik hali maszyn, kierownik archiwum w Głównym Urzędzie Ceł oraz kontroler celny w urzędach celnych
Customs Apprentice Junior Customs Controller Customs Controller
Kierownik kancelarii, księgowy, starszy referent w Głównym Urzędzie Ceł oraz starszy kontroler w urzędach celnych Podreferendarz, inspektor w Głównym Urzędzie Ceł oraz kierownik zmiany, posterunku, referatu, inspektor celny w urzędach celnych
Senior Customs Controller Junior Customs Despatcher
Starszy inspektor, referendarz, specjalista w Głównym Urzędzie Ceł oraz radca prawny, dyspozytor, ekspert celny w urzędach celnych Główny specjalista ds. legislacji, główny księgowy, rzecznik prasowy, naczelnik wydziału, główny specjalista, radca prawny, starszy specjalista w Głównym Urzędzie Ceł oraz główny księgowy, naczelnik oddziału, naczelnik działu w urzędach celnych wicedyrektor departamentu (biura), doradca prezesa, radca prezesa w Głównym Urzędzie Ceł oraz zastępca dyrektora i główny inspektor w urzędach celnych
Customs Despatcher Senior Customs Despatcher Customs Undercommissioner
Dyrektor departamentu (biura) w Głównym Urzędzie Ceł
Dyrektor urzędu celnego
Wiceprezes Głównego Urzędu Ceł
Dyrektor generalny w Głównym Urzędzie Ceł
Prezes Głównego Urzędu Ceł
Customs Commissioner
Customs Chief Commissioner
General Customs Commissioner
National Customs Commissioner