Error
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP: :mkdir: Bad response
  • JFTP: :chmod: Bad response

RANK INSIGNIA - TRANSPORT ORGANIZATIONS

State: Poland  /  Continent: Europa  /  Era: current

Poland flag
English name: Poland  |  since 1989
Formal name:Republic of Poland
Original name:Rzeczpospolita Polska
Last update: 2013-03-10  |  Version: 1.0  |  Graphic designer: Mariusz Magnuszewski

english name Road Transport Inspection

original name Inspekcja Transportu Drogowego

date2010 since

Młodszy kontroler transportu drogowego kontroler transportu drogowego starszy kontroler transportu drogowego
Młodszy inspektor transportu drogowego inspektor transportu drogowego starszy inspektor transportu drogowego
Młodszy specjalista transportu drogowego specjalista transportu drogowego starszy specjalista transportu drogowego
Glówny specjalista transportu drogowego Kierownik oddzialu inspekcji w wojewódzkim inspektoracie transportu drogowego Zastępca naczelnika wydziału inspekci w wojewódzkim inspektoracie transportu drogowego
pracownik biura właściwego do spraw nadzoru inspekcyjnego w Glówny inspektoracie transportu drogowego
naczelnik wydziału inspekci w wojewódzkim inspektoracie transportu drogowego Zastępca wojewódzkiego inspektora transportu drogowego wojewódzki inspektor transportu drogowego
naczelnik wydziału właściwego do spraw nadzoru inspekcyjnego w Glówny inspektoracie transportu drogowego Zastępca dyrektora biura właściwego do spraw nadzoru inspekcyjnego w Glówny inspektoracie transportu drogowego dyrektor biura właściwego do spraw nadzoru inspekcyjnego w Glówny inspektoracie transportu drogowego
Zastępca Glównego inspektora Transportu drogowego Glówny inspektor Transportu drogowego