Error
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP: :mkdir: Bad response
  • JFTP: :chmod: Bad response

BRANCH INSIGNIA - POLICE

State: Poland  /  Continent: Europa  /  Era: current

Poland flag
English name: Poland  |  since 1989
Formal name:Republic of Poland
Original name:Rzeczpospolita Polska
Last update: 2013-03-10  |  Version: 2.0  |  Graphic designer: Mariusz Magnuszewski

english name Police branch of insignia

original name Znaky identyfikacyjne Policji

date2001 since

Do kurtki wyjściowej - For everyday uniform
Służba wspomagająca, Wyższa Szkoła Policji, ośrodki szkolenia i szkoły policyjne Służba prewencyjna Policja sądowa
Logistical Police, Police Academy Preventive Police Judicial Police
Służba prewencyjna ruchu drogowego Oddziały prewencyjne i pododdziały antyterrorystyczne Służba kryminalna
Road Police Preventive Force, SWAT Criminal Police
Do kurtki galowej i bluzy służbowej - For representative uniform
Służba wspomagająca, Wyższa Szkoła Policji, ośrodki szkolenia i szkoły policyjne Służba prewencyjna Policja sądowa
Logistical Police, Police Academy Preventive Police Judicial Police
Służba prewencyjna ruchu drogowego Oddziały prewencyjne i pododdziały antyterrorystyczne Służba kryminalna
Road Police Preventive Force, SWAT Criminal Police