Error
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP: :mkdir: Bad response
  • JFTP: :chmod: Bad response

RANK INSIGNIA - POLICE & SECURITY

State: Poland  /  Continent: Europa  /  Era: current

Poland flag
English name: Poland  |  since 1989
Formal name:Republic of Poland
Original name:Rzeczpospolita Polska
Last update: 2013-12-06  |  Version: 2.0  |  Graphic designer: Mariusz Magnuszewski

english name Railway Protection Guard

original name Straż Ochrony Kolei (SOK)

insigniashoulder insignia

date2004 - 2006

STRAŻNIK-PRAKTYKANT (w okresie służby przygotowawczej) STRAŻNIK(po służbie przygotowawczej, zdaniu egzaminu i uzyskaniu zgody na noszenie broni) STARSZY STRAŻNIK
PRZODOWNIK STARSZY PRZODOWNIK DYŻURNY ZMIANY JEDNOSTKI WYKONAWCZEJ STRAŻY OCHRONY KOLEI DOWÓDCA GRUPY OPERACYJNO-INTERWENCYJNEJ STRAŻY OCHRONY KOLEI
KOMENDANT ZMIANY JEDNOSTKI WYKONAWCZEJ STRAŻY OCHRONY KOLEI
ZASTĘPCA KOMENDANTA JEDNOSTKI WYKONAWCZEJ STRAŻY OCHRONY KOLEI DYSPOZYTOR STRAŻY OCHRONY KOLEI NACZELNIK DZIAŁU DO SPRAW OPERACYJNO-DYSPOZYTORSKICH Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei
INSPEKTOR STRAŻY OCHRONY KOLEI NACZELNIK DZIAŁU DO SPRAW OPERACYJNO-DYSPOZYTORSKICH Komendy Straży Ochrony Kolei
KOMENDANT JEDNOSTKI WYKONAWCZEJ STRAŻY OCHRONY KOLEI STARSZY DYSPOZYTOR Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei
STARSZY INSPEKTOR Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei
ZASTĘPCA KOMENDANTA KOMENDY REGIONALNEJ STRAŻY OCHRONY KOLEI KOMENDANT KOMENDY REGIONALNEJ STRAŻY OCHRONY KOLEI KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY OCHRONY KOLEI
ZASTĘPCA KOMENDANTA STRAŻY OCHRONY KOLEI KOMENDANT STRAŻY OCHRONY KOLEI
NACZELNIK WYDZIAŁU DO SPRAW OPERACYJNO-DYSPOZYTORSKICH Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY OCHRONY KOLEI