Error
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP: :mkdir: Bad response
  • JFTP: :chmod: Bad response

RANK INSIGNIA - OTHER ORGANIZATIONS

State: Poland  /  Continent: Europa  /  Era: current

Poland flag
English name: Poland  |  since 1989
Formal name:Republic of Poland
Original name:Rzeczpospolita Polska
Last update: 2013-03-10  |  Version: 1.0  | 

english name Polish Scouting Association

original name Związek Harcerstwa Polskiego

insigniascouting insignia

date2003 since

ochotniczka i młodzik tropicielka i wywiadowca pionierka i odkrywca samarytanka i ćwik
harcerka orla i harcerz orli harcerka Rzeczypospolitej i harcerz Rzeczypospolitej
Ïnstruktor wędrowniczy