RANK INSIGNIA - ARMY LAND FORCES

State: Poland 1944-1989 (People´s Republic)  /  Continent: Europa  /  Era: former

Poland 1944-1989 (People´s Republic) flag
English name: Poland 1944-1989 (People´s Republic)  |  1944-1989
Formal name:Polish People´s Republic
Original name:Polska Rzeczpospolita Ludowa
Last update: 2013-03-10  |  Version: 2.0  |  Graphic designer: Mariusz Magnuszewski

english name Polish People´s Army

original name Ludowe Wojsko Polskie

insigniashoulder insignia

date1963 - 1971

Szeregowy Starszy szeregowy Kapral Plutonowy
Private Private First Class Corporal Master Corporal
Sierżant Starszy sierżant Chorąży Starszy chorąży
Sergeant Class II Sergeant Class I Warrant Officer Class II Warrant Officer Class I
Podporucznik Porucznik Kapitan
2nd Lieutenant Lieutenant Captain
Major Podpułkownik Pułkownik
Major Lieutenant-Colonel Colonel
Generał brygady Generał dywizji Generał broni Marszałek Polski
Brigadier General Major General Lieutenant General Marshal of Poland