Error
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP: :mkdir: Bad response
  • JFTP: :chmod: Bad response

RANK INSIGNIA - POLICE & SECURITY

State: Poland  /  Continent: Europa  /  Era: current

Poland flag
English name: Poland  |  since 1989
Formal name:Republic of Poland
Original name:Rzeczpospolita Polska
Last update: 2013-03-10  |  Version: 1.0  |  Graphic designer: Mariusz Magnuszewski

english name Railway Protection Guard

original name Straż Ochrony Kolei

insigniashoulder insignia

date1995 - 1997

Straznik Starszy Strażnik Przodownik Starszy Przodownik
Komendant Zmiany Komendnat Placówki Instruktor
Zastepca Komendanta Rejonowego Komendant Rejonowy Komendant Okręgowy Komendant Główny
Komendant Ośrodka Szkolenia Zawodowego oraz Ośrodka Hodowli i Tresury Psów Służbowych Starszy Inspektor
Inspektor