Error
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP: :mkdir: Bad response
  • JFTP: :chmod: Bad response

RANK INSIGNIA - POLICE & SECURITY

State: Poland  /  Continent: Europa  /  Era: current

Poland flag
English name: Poland  |  since 1989
Formal name:Republic of Poland
Original name:Rzeczpospolita Polska
Last update: 2013-12-04  |  Version: 2.0  |  Graphic designer: Mariusz Magnuszewski

english name Railway Protection Guard

original name Straż Ochrony Kolei

insigniashoulder insignia

date1997 - 2004

Strażnik Starszy Strażnik Komendant Zmiany Komendant Placówki
Zastępca Komendanta Oddziału Rejonowego Komendant Oddziału Rejonowego Naczelnik Działu w Oddziale Okręgowym
Inspektor Starszy Inspektor
Dyspozytor Starszy Dyspozytor
Komendant Ośrodka Szkolenia Zawodowego oraz Ośrodka Hodowli i Tresury Psów Służbowych
Zastępca Komendanta Oddziału Okręgowego Komendant Oddziału Okręgowego