Error
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP: :mkdir: Bad response
  • JFTP: :chmod: Bad response

RANK INSIGNIA - POLICE & SECURITY

State: Poland  /  Continent: Europa  /  Era: current

Poland flag
English name: Poland  |  since 1989
Formal name:Republic of Poland
Original name:Rzeczpospolita Polska
Last update: 2015-02-16  |  Version: 2.0  |  Graphic designer: Mariusz Magnuszewski

english name Railway Protection Guard

original name Straż Ochrony Kolei (SOK)

insigniashoulder insignia

date2006 - 2014

STRAŻNIK STARSZY STRAŻNIK PRZODOWNIK STARSZY PRZODOWNIK
DOWÓDCA GRUPY OPERACYJNO - INTERWENCYJNEJ DYŻURNY ZMIANY JEDNOSTKI WYKONAWCZEJ KOMENDANT ZMIANY JEDNOSTKI WYKONAWCZEJ KOMENDANT POSTERUNKU
DYSPOZYTOR STARSZY DYSPOZYTOR KOMENDANT OSRODKA SZKOLENIA ZAWODOWEGO
ZASTĘPCA KOMENDANTA JEDNOSTKI WYKONAWCZEJ STARSZY INSPEKTOR ZASTEPCA KOMENDANTA KOMENDY REGIONALNEJ
INSPEKTOR NACZELNIK DZIAŁU KOMENDY REGIONALNEJ
KOMENDANT JEDNOSTKI WYKONAWCZEJ
KOMENDANT KOMENDY REGIONALNEJ ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO KOMENDANT GŁÓWNY
NACZELNIK WYDZIAŁU KOMENDY GŁÓWNEJ