Error
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP: :mkdir: Bad response
  • JFTP: :chmod: Bad response

RANK INSIGNIA - POLICE & SECURITY

State: Poland  /  Continent: Europa  /  Era: current

Poland flag
English name: Poland  |  since 1989
Formal name:Republic of Poland
Original name:Rzeczpospolita Polska
Last update: 2015-02-16  |  Version: 1.0  |  Graphic designer: Mariusz Magnuszewski

english name Railway Protection Guard

original name Straż Ochrony Kolei (SOK)

insigniashoulder insignia

date2014 since

Strażnik-praktykant Strażnik Starszy strażnik
Przodownik Starszy przodownik
Dowódca grupy operacyjno-interwencyjnej Dyżurny zmiany Komendant zmiany
Zastępca komendanta posterunku Komendant posterunku Dyspozytor Naczelnik działu w komendzie regionalnej SOK
Inspektor Starszy dyspozytor w komendzie głównej SOK
Starszy inspektor w komendzie głównej SOK Zastępca komendanta komendy regionalnej SOK Komendant komendy regionalnej SOK
Naczelnik działu w komendzie SOK Zastępca komendanta komendy SOK Komendant komendy SOK
Komendant ośrodka szkolenia zawodowego SOK oraz hodowli i tresury psów służbowych
Naczelnik działu w komendzie głównej SOK
Zastępca komendanta głównego SOK ds. ekonomiczno-finansowych Zastępca komendanta głównego SOK ds. ochrony Komendant główny SOK