Error
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP: :mkdir: Bad response
  • JFTP: :chmod: Bad response

UNIFORMS - MILITARY FORCES

State: Poland  /  Continent: Europa  /  Era: current

Poland flag
English name: Poland  |  since 1989
Formal name:Republic of Poland
Original name:Rzeczpospolita Polska
Last update: 2013-10-10  |  Version: 1.0  |  Consultant: Mariusz Magnuszewski  |  Graphic designer: Mariusz Magnuszewski

english name Interior Ministry Berets

original name barety Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Biuro Ochrony Rządu i Nadwiślanskie Jednostki Wojskowe MSW Straż Graniczna Specjalne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji
Government Protection Bureau and Interior Ministry troops (discontinued) Border Guards (discontinued) Police Special Units (SPAP)