Error
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP: :mkdir: Bad response
  • JFTP: :chmod: Bad response

Results

State: Poland  /  Continent: Europa  /  Era: current

Poland flag
English name: Poland  |  since 1989
Formal name:Republic of Poland
Original name:Rzeczpospolita Polska

= select insignia = current insignia = obsolete insignia = Wikipedia link
= official link = WikiInsignia link = verified data

RANK INSIGNIA - AIR FORCES & AVIATIONS

english name / original nametype dateinsigniainfo
current

Civil Aviation

Lotnictwo cywilne - LOT

obsolete

Polish Air Force

Wojska Lotnicze i Obrony powietrznej

1989 - 2003
current

Polish Air Force

Wojska Lotnicze i Obrony powietrznej

2004 since
current

Polish Air Force

Wojska Lotnicze i Obrony powietrznej

2004 sincecap insignia

RANK INSIGNIA - ARMY LAND FORCES

english name / original nametype dateinsigniainfo
obsolete

Polish Land Forces

Wojska Lądowe

1989 - 2003field dress insignia
obsolete

Polish Land Forces

Wojska Lądowe

1989 - 2003shoulder insignia
obsolete

Polish Land Forces

Wojska Lądowe

1989 - 2003breast combat insignia
obsolete

Polish Land Forces

Wojska Lądowe

1992 - 1997cap insignia
obsolete

Polish Land Forces

Wojska Lądowe

1992 - 1997field dress
stopnie polowe
obsolete

Polish Land Forces

Wojska Lądowe

1992 - 1997shoulder insignia
obsolete

Polish Land Forces

Wojska Lądowe

1997 - 2004cap insignia
obsolete

Polish Land Forces

Wojska Lądowe

1997 - 2004shoulder insignia
obsolete

Polish Land Forces

Wojska Lądowe

1997 - 2004field dress
stopnie polowe
current

Polish Land Forces

Wojska Lądowe

2004 sincecap insignia
current

Polish Land Forces

Wojska Lądowe

2004 sincefield insignia
stopnie polowe
current

Polish Land Forces

Wojska Lądowe (WL)

2004 sinceshoulder insignia

RANK INSIGNIA - NAVY & COAST GUARD

english name / original nametype dateinsigniainfo
current

Maritime University

Wyższa Szkoła Morska

sleeve insignia
current

Maritime University

Wyższa Szkoła Morska

current

Polish Navy

Marynarka Wojenna

2004 since
current

Polish Navy

Marynarka Wojenna (MW)

Garrison cap
Czapki garnizonowe
2004 since

RANK INSIGNIA - PRISONS & CORRECTIONS

english name / original nametype dateinsigniainfo
current

Prison Service

Słuźba Wiezienna

shoulder insignia
current

Prison Service

Słuźba Wiezienna

cap insignia

RANK INSIGNIA - CUSTOMS & TAX SERVICE , BORDER TROOPS

english name / original nametype dateinsigniainfo
obsolete

Border Guards

Straż Graniczna

naval units
jednostki morskie
current

Border Guards

Straż Graniczna

2006 sinceshoulder insignia
current

Border Guards

Straż Graniczna

2006 sincecap insignia
current

Border Guards

Straż Graniczna

Air Department
Wydział Lotniczy
2006 since
obsolete

Custom Inspections

Inspekcja Celna

obsolete

Customs Service

Glowny Urzad Cel

1997 - 2000
current

Customs Service

Glowny Urzad Cel

2000 since
obsolete

Customs Service

Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej

2005 - 2009
current

Customs Service

Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej

2009 since

RANK INSIGNIA - FIRE, RESCUE & MEDICAL

english name / original nametype dateinsigniainfo
obsolete

State Firefigting Service

Panstwowa Straz Pozarna

1989 - 1992
obsolete

State Firefigting Service

Panstwowa Straz Pozarna

1992 - 1997
current

State Firefigting Service

Państwowa Straż Pożarna (PSP)

1997 since
current

State Firefigting Service

Państwowa Straż Pożarna (PSP)

1997 sincecap insignia
obsolete

Voluntary Fire Service

Ochotnicza Straz Pozarna

1888 - 1917
obsolete

Voluntary Fire Service

Ochotnicza Straż Pożarna

1982 - 1997
obsolete

Voluntary Fire Service

Ochotnicza Straż Pożarna

1997 - 1999
current

Voluntary Fire Service

Ochotnicza straż pożarna

1999 since

RANK INSIGNIA - POLICE & SECURITY

english name / original nametype dateinsigniainfo
current

Airport Security

Straz Ochrony Lotniska

current

Government Protection Bureau

Biuro Ochrony Rządu

cap insignia
current

Government Protection Bureau

Biuro Ochrony Rządu (BOR)

2001 sinceshoulder insignia
obsolete

Industrial Guard

Straż Przemysłowa

1989 - 1990cap insignia
obsolete

Industrial Guard

Straż Przemysłowa

1989 - 1995shoulder insignia
obsolete

Industrial Guard

Straż Przemysłowa

1990 - 1995cap insignia
current

Interior Service Protections

Wewnetrzna Sluzba Ochrony

current

Internal Security Agency

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

2005 sincecap insignia
current

Internal Security Agency

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

2010 since
obsolete

Internal Security Agency

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW)

2005 - 2009shoulder insignia
current

Mail Service

Straz Pocztowa

obsolete

Metropolitan Police

Straż Miejska

1997 - 2009
obsolete

Metropolitan Police

Straż Miejska

2009 since
current

Parliament Guard

Straź Marszałkowska

Sleeve insignia
current

Parliament Guard

Straź Marszałkowska

shoulder insignia
obsolete

Railway Protection Guard

Straż Ochrony Kolei

1989 - 1992shoulder insignia
obsolete

Railway Protection Guard

Straż Ochrony Kolei

1992 - 1995shoulder insignia
obsolete

Railway Protection Guard

Straż Ochrony Kolei

1992 - 1995cap insignia
obsolete

Railway Protection Guard

Straż Ochrony Kolei

1995 - 1997shoulder insignia
obsolete

Railway Protection Guard

Straż Ochrony Kolei

1995 - 1997cap insignia
obsolete

Railway Protection Guard

Straż Ochrony Kolei

1997 - 2004shoulder insignia
obsolete

Railway Protection Guard

Straż Ochrony Kolei

2004 - 2006cap insignia
current

Railway Protection Guard

Straż Ochrony Kolei

2006 sincecap insignia
obsolete

Railway Protection Guard

Straż Ochrony Kolei (SOK)

2004 - 2006shoulder insignia
obsolete

Railway Protection Guard

Straż Ochrony Kolei (SOK)

2006 - 2014shoulder insignia
current

Railway Protection Guard

Straż Ochrony Kolei (SOK)

2014 sinceshoulder insignia
obsolete

Royal Castle Security Guard

Straz Zamku Krolewskiego

obsolete

State Police

Policja

1990 - 1995shoulder insignia
obsolete

State Police

Policja

1990 - 1995cap insignia
obsolete

State Police

Policja

1990 - 1995shoulder insignia
stopnie polowe
obsolete

State Police

Policja

1995 - 1997shoulder insignia
obsolete

State Police

Policja

1995 - 1997cap insignia
obsolete

State Police

Policja

1997 - 2001shoulder insignia
current

State Police

Policja

2001 sinceshoulder insignia
current

State Police

Policja

2001 sincecap insignia
obsolete

State Protection Office

Urzęd Ochrony Państwa

1990 - 2001

RANK INSIGNIA - TRANSPORT ORGANIZATIONS

english name / original nametype dateinsigniainfo
obsolete

Railroad Transport

PKP-Polskie Koleje Państwowe

1958
current

Railroad Transport

Polskie Koleje Państwowe - PKP

presentcollar insignia
current

Railroad Transport

Polskie Koleje Państwowe - PKP

presentcap insignia
obsolete

Road Transport Inspection

Inspekcja Transportu Drogowego

2002 - 2010
obsolete

Road Transport Inspection

Inspekcja Transportu Drogowego

2002 - 2010cap insignia
current

Road Transport Inspection

Inspekcja Transportu Drogowego

2010 since
current

Water´s Shipping Authority

Urząd Żeglugi Sródlądowej

shoulder insignia
current

Water´s Shipping Authority

Urząd Żeglugi Sródlądowej

sleeve insignia

RANK INSIGNIA - OTHER ORGANIZATIONS

english name / original nametype dateinsigniainfo
current

Department of Civil Value

Oddział Wart Cywilnych MON

current

Mining

Górnicy

current

Mining

Górnicy

2003 since
current

Polish Scouting Association

Związek Harcerstwa Polskiego

2003 sincescouting insignia
current

Polish Scouting Association

Związek Harcerstwa Polskiego

2003 sincewater scouting insignia
current

State Forests

Lasy Państwowe

BRANCH INSIGNIA - MILITARY

english name / original nametype dateinsigniainfo
current

Polish Land Forces

Wojska Lądowe

Army hatband colors
Kolory otoków
2004 since
current

Polish Land Forces

Wojska Lądowe

Polish army branch insignia
current

BRANCH INSIGNIA - POLICE

english name / original nametype dateinsigniainfo
obsolete

Police branch of insignia

Znaky identyfikacyjne Policji

1990 - 1995
obsolete

Police branch of insignia

Znaky identyfikacyjne Policji

1995 - 1997
obsolete

Police branch of insignia

Znaky identyfikacyjne Policji

1997 - 2001
current

Police branch of insignia

Znaky identyfikacyjne Policji

2001 since

UNIFORMS - MILITARY FORCES

english name / original nametype dateinsigniainfo
current

Interior Ministry Berets

barety Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

current

Polish military berets

barety Sił Zbrojnych