Error
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP: :mkdir: Bad response
  • JFTP: :chmod: Bad response

Results

State: Slovakia  /  Continent: Europa  /  Era: current

Slovakia flag
English name: Slovakia  |  1993
Formal name:Slovak Republic
Original name:Slovenská republika

= select insignia = current insignia = obsolete insignia = Wikipedia link
= official link = WikiInsignia link = verified data

RANK INSIGNIA - AIR FORCES & AVIATIONS

english name / original nametype dateinsigniainfo
obsolete

Slovak Air Force

Vzdušné sily armády Slovenskej republiky

1997 - 2002
current

Slovak Air Force

Vzdušné sily armády Slovenskej republiky

2002 since

RANK INSIGNIA - ARMY LAND FORCES

english name / original nametype dateinsigniainfo
obsolete

Slovak Ground Forces

Pozemné sily Slovenskej republiky

1994 proposal
obsolete

Slovak Ground Forces

Pozemné sily Slovenskej republiky

1995 - 1997
obsolete

Slovak Ground Forces

Pozemné sily Slovenskej republiky

1997 - 2002
obsolete

Slovak Ground Forces

Pozemné sily Slovenskej republiky

2002 proposal
current

Slovak Ground Forces

Pozemné sily Slovenskej republiky

2002 sincefield dress
current

Slovak Ground Forces

Pozemné sily Slovenskej republiky

2002 sinceeveryday dress

RANK INSIGNIA - PRISONS & CORRECTIONS

english name / original nametype dateinsigniainfo
obsolete

Corrections Service

Zbor väzenskej a justičnej stráže

1993 - 2000
current

Corrections Service

Zbor väzenskej a justičnej stráže

2000 since

RANK INSIGNIA - CUSTOMS & TAX SERVICE , BORDER TROOPS

english name / original nametype dateinsigniainfo
obsolete

Customs Administration of the Slovak Republic

Colná správa SR

1993 - 1997
obsolete

Customs Administration of the Slovak Republic

Colná správa SR

1998 - 2008
obsolete

Customs Administration of the Slovak Republic

Colná správa SR

2008 - 2009
current

Customs Administration of the Slovak Republic

Colná správa SR

2009 since

RANK INSIGNIA - FIRE, RESCUE & MEDICAL

english name / original nametype dateinsigniainfo
obsolete

Slovakia Fire and Rescue Company

Hasičský a záchranný zbor SR

1993 - 2002
current

Slovakia Fire and Rescue Company

Hasičský a záchranný zbor SR

2003 since
current

Voluntary Fire Protection

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

2008 since

RANK INSIGNIA - POLICE & SECURITY

english name / original nametype dateinsigniainfo
current

Airport Security

Útvar letiskovej ochrany

current

Bratislava Capital Police

Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy

current

Hlohovec Metropolitan Police

Mestská Polícia Hlohovec

current

Martin Metropolitan Police

Mestská polícia mesta Martin

obsolete

Nové Zámky Metropolitan Police

Mestská polícia Nové Zámky

former
current

Nové Zámky Metropolitan Police

Mestská polícia Nové Zámky

present
current

Piestany Metropolitan Police

Mestská Polícia Piešťany

obsolete

Railway Police

Železničná polícia SR

1995 - 2002
current

Railway Police

Železničná polícia SR

2003 since
current

Slovak National Police

Policajný zbor Slovenskej republiky

obsolete

Starý Turá Metropolitan Police

Mestská polícia Stará Turá

former
current

Starý Turá Metropolitan Police

Mestská polícia Stará Turá

present
current

Trnava Metropolitan Police

Mestská polícia Trnava

RANK INSIGNIA - TRANSPORT ORGANIZATIONS

english name / original nametype dateinsigniainfo
obsolete

State Navigation Administration

Štátna plavebná správa

2009 since

BRANCH INSIGNIA - MILITARY

english name / original nametype dateinsigniainfo
current

Armed Forces of the Slovak Republic

Ozbrojené sily Slovenskej Republiky

Rozlišovacie znaky Armády SR - Military branch insignia

SERVICE CARDS AND BADGES

english name / original nametype dateinsigniainfo
current

service identification - Customs Administration of the Slovak Republic

služobná identifikácia - Colná správa SR